Generalforsamling 2013Tønder Fodslaw

Beretning 2011 -2012


Endnu en gang vil jeg byde velkommen til en generalforsamling her i Medborgerhuset i Tønder.


10. juni døde vort ældste medlem Nana Krüger 96 år gammel. Af statur en lille person men som menneske et fyrtårn, vi vil mindes med glæde.


Jeg vil bede jer rejse jer – Citat fra Nanas gemmer læses

_____________________________________________

Tønder Fodslaw har igen været igennem et godt og aktivt foreningsår.


Der har været stor aktivitet og opbakning i foreningen.


Træningsturene har haft stor tilslutning – ofte har vi været over 40 personer på tur.


2012 startede med


Deltagelse i tur til fordel for Kræftens Bekæmpelse 1. nytårsdag 36


27. og 28. februar hjalp Tønder Fodslaw Tønder Handelsskole med afviklingen af Danmarks-mesterskab I håndbold for Handelsskolerne. Vi har efterfølgende fået stor ros og tak i form af en økonomisk håndsrækning. Tak til hjælperne der havde ”fod” på tingene og gjorde god reklame for os.


24. april havde vi igen fælles tur med Hjerteforeningen  76 – dette gentager vi i april 2013


Ladywalk i Sønderborg 21. maj  32 4212 i alt i år havde vi reklameret for turen så ikke medlemmer kunne melde til på vores hold. Nogle af deltagerne har efterfølgende meldt sig ind i foreningen. Hjerteforeningen kunne i år selv stille hold.


Tur til Kollund 3. juli, hvor vi efter turen grillede hos Arthur og Grethe.  33


Tur til Hindenburg Dæmningen19.6. hvor forplejningen er fedtemadder og øl/vand 40


Foreningsudflugt i år søndag den 24. juni hvor 35 deltog i udflugten til Mandø. På trods af ”strålende” vejr- altså regnstråler havde vi en rigtig dejlig dag på Mandø.1000 tak til Iris der velvilligt åbnede sit hus, så vi i           tørvejr kunne nyde madpakkerne og eftermiddagskaffen og det hyggelige samvær.


En stor tak til alle, der tilrettelægger og er guider på turene og klarer forplejningen.


Som noget nyt har vi besluttet at vi i vore kvartalsblade vil annoncere for naboforeningers officielle vandringer.


Jeg ved at flere af Tønders medlemmer har været på flere af de anførte ture.


Ligeledes har vi også besøgt foreningerne syd for grænsen, når der har været vandringer der.

Det er jo også vore naboforeninger, og deres medlemmer er flittige gæster hos os.


Rigtig mange af vore medlemmer har i årets løb været

på ture i udlandet og fået ”en på opleveren”.


Søndag den 9. september havde vi Vandring på Rømø 241 deltog i arrangementet – vejrgudene viste sig fra sin bedste side – ruterne var fantastiske og godt afmærket hvilket gav megen ros fra gængerne.Rasterne og forplejningen på skolen blev også rost. Køkkenholdet havde igen været kreative og produceret lækker mad.Det er et stort arbejde med startsted på Rømø – men det giver et supert sammenhold blandt hjælperne til arrangementet, så det er en glad formand, der kan uddele en stor verbal buket til alle, der hjalp til med at gøre dagen en succes.


Den bedste reklame er at vi har rigtig mange gengangere til vore vandringer.


Tak til alle der hjalp og til alle der kom.


Næste år bliver der nyt startsted-  Løgumkloster Skole søndag den 8. september 2013


Til vore nye medlemmer vil jeg sige- Endnu en gang velkommen i Tønder Fodslaw.


Vi er nu 70 medlemmer i foreningen. – ikke så ilde.


Tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.

Alle klarer de opgaver der er påtaget på bedste vis.


Tønder Fodslaw har deltaget i regionsmøder hos Fodslaw og Dansk Motions Forbund.


Jeg vil også takke pressen for god opbakning ligesom jeg sender en tak til Fodslaws kontor og  redaktøren af bladet.Fremtiden:


Jeg vil gentage mit ønske for Tønder Fodslaw om at vi i de næste år:


Kan opretholde aktivitetsniveauet

Fastholde den gode ånd i foreningen

Fortsat være i stand til at tage godt i mod nye medlemmer


Citat:TANKER PÅ TVÆRS


Mine stakkels

ben får krampe,

ved tanken om

at stå i stampe,

derfor blir jeg

hel’re gående

i stedet for at

blive stående.Med dette har jeg sluttet min 12. beretning som formand.
Inger Halwas
Tønder Fodslaw

Beretning 2012 -2013


Igen kan jeg byde velkommen til generalforsamling her

i Medborgerhuset i Tønder.


I foråret 2013 mistede vi 2 af vore medlemmer.


Ellen Nielsen var netop sammen med hendes mand startet i Fodslaw, da hun igen blev ramt af sygdom.


Hanne Kaasen, der har været med på mange ture og har været turleder på de dejlige ture i Hønning Plantage, måtte også give fortabt til sygdom.


Jeg vil bede jer rejse jer, så vi sammen kan mindes

Ellen Nielsen og Hanne Kaasen.


Tønder Fodslaw har igen været igennem et godt og aktivt foreningsår.


Der har været stor aktivitet og opbakning i foreningen.


Træningsturene har haft stor tilslutning.


9. september 2012 havde vi 241 deltagere i Vandringen på Rømø – en utrolig populær tur – og vi har reserveret lokalerne på Rømø til 7. september 2014.


43 var med til turen med sildebord i hallen.


31 fra Tønder Fodslaw deltog tur til fordel for Kræftens Bekæmpelse i Løgumkloster 1. nytårsdag.Ca. 30 fra Fodslaw deltog i Ecco-Walkaton med start fra Torvet i Tønder i forbindelse med Eccos 50 års jubilæum den 20. april.I alt gik 3.087 mennesker enten 5 eller 10 km og  Ecco donerede 1€ pr. gået km. Beløbet blev rundet op så Foreningen af Hjertesyge børn i Danmark og et børnehjem i nærheden af Eccos fabrik i Indonesien hver fik overrakt et beløb på 100.000 kr. Godt gået af alle, der deltog og af Ecco.


23. april kom 53 til turen fra Hangaren i Soldaterskoven sammen med Hjerteforeningen.

27. maj var Lady Walk i Sønderborg igen et trækplaster.Af 4.500 deltagere var 28 fra vores forening.Igen i år var der et fantastisk vejr.


Årets foreningsudflugt den 2. juni gik til den dejlige ø Barsø. 35 fik en super-dag med afslutning på Øster Højst Kro- Stor tak til Inger og Gunner der trak det store læs i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af arrangementet.


Vandring ved Løgumkloster den 8. september havde ikke så mange deltagere- 113 i alt.Da der i år var nyt startsted, har det været et kæmpearbejde for vore rutefolk. Jes, Gunner,Holger og Bent har kørt-cyklet-rekognogceret og været aktive med buskrydder for at klargøre de dejlige ruter, der fik stor ros af de gående. Tak til alle der var med til at gøre dagen til en god oplevelse. Tak til alle der støttede os.Arbejdet med planlægning og gennemførelse er stort og indtægten lille.Da tendensen er dalende deltagerantal på DTK-turene, må vi overveje om vi vil fortsætte med disse ture eller om foreningen prioriterer træningsture og udflugter i foreningsregi højere.


Igen i det forløbne år har nogle medlemmer hjulpet til ved arrangementer i Tønderhallerne. 2. april var vi 8 der hjalp ved EUC’s temadag og 7 lagde timers arbejde i forbindelse med Kniplinge- festivalen den 7. og 8. juni.

Tak til jer der hjalp til med at tjene en skærv til foreningskassen.


Tak til årets planlæggere og turledere og forplejningstjenesten i forbindelse med vore dejlige ture.


Ændret medlemsstruktur.


I forbindelse med Repræsentantskabsmødet i februar 2013 blev den længe varslede ændring af kontingentstrukturen vedtaget.

Det tidligere familiemedlemsskab ophører og i stedet blev der vedtaget personligt medlemskab.


Person 1 i husstanden betaler 285 kr. og lokalforeningen får overført kontingentandel efter gældende regler.

I 2013 fik vi 3.836 kr.

Person 2 i husstanden betaler 75 kr. hvoraf de 55 kr. går tilbage til lokalforeningen.


Næsten alle af vore medlemmer har tilmeldt person 2 til kontingentbetaling. Tak for jeres store opbakning.


Af den netop modtagne medlemsliste er vi nu 66 person 1 og 29 person 2, så der bliver tale om en forøgelse af kontingentandelen. 


Nogle medlemmer, der ikke var aktive, har i forbindelse med ændringen valgt at melde sig ud.


Vi har i årets fået flere nye medlemmer. Jer vil jeg byde velkommen i Tønder Fodslaw og håber for jer at I får nogle dejlige oplevelser med os.


Vedtægtsændring i forbindelse med kontingentændring.


Da alle vore medlemmer endnu ikke er opkrævet for hele perioden efter ændringen bliver vore vedtægter først ændret senere.


Vore vedtægters § 6 med ordlyden:


”ved afstemninger er hvert familiemedlemsskab repræsenteret med 1 stemme” bliver ændret uden at det skal vedtages på vores generalforsamling, da det er en følge af ændring vedtaget på Fodslaws repræsentantskabsmøde.


Alle der er personligt medlem enten som person 1 eller person 2 har automatisk stemmeret.Hjemmesiden


Lisbeth Hansen har siden sidste generalforsamling oprettet og vedligeholdt hjemmesiden ”toenderfodslaw”


Jeg har i lang tid skullet komme med de sidste inputhvilket jeg har afleveret for nylig.


Der er nu oprettet link fra Fodslaws hjemmeside til Tønder Fodslaw. Tak for indsatsen Lisbeth.


Alle er velkomne til at sende indlæg til Lisbeth på lisbeth.wilken@gmail.com


By og Lands Markvejsture

Vi forsøger ikke at kollidere med markvejsturene – men det er ikke altid muligt, da de ikke følger 14 dages turnus. Igen i 2014 er der sammenfald.


Tak til mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde.


Jeg har siden sidste generalforsamling kørt på ”lav blus” så vi har klaret bestyrelsesarbejdet med planlægning af ture med møde hos Gunner og øvrigt har vi klaret via mail og telefon.


Alle tager deres tørn med de aftalte opgaver.


Tak til Fodslaws kontor for godt samarbejde.


Fremtiden:


Jeg vil gentage mit ønske for Tønder Fodslaw om at vi i de næste år:


Kan finde nye mål for foreningen.

Få plads til at gå på de mange ”traditions-ture”.

Fortsat være en godt sammentømret flok.


Citat:

MAN KAN GÅ SIG TL MEGET

MEN MAN KAN OGSÅ GÅ SIG FRA MEGET,

MEN BLIVER MAN VED MED AT GÅ

SÅ GÅR DET NOK


Med dette har jeg sluttet endnu en beretning.


Inger Halwas