Om foreningen

Tønder fodslaw er medlem af hovedforeningen Fodslaw Fodslaw.dkStarten


Tønder fodslaw  blev oprettet efter et orienteringsmøde i Tønderhallen den 29. januar 1998.

Mødet blev holdt af Arthur Beushau fra Fodslaws region III og Dansk Motionsforbund samt Walter Petersen fra TOFS (Tønder og Omegns Firmasport.

Arthur blev foreningens  første formand og Inger Halwas overtog denne post i 2000


De første  år var vi ganske få medlemmer – hvorefter det har udviklet sig således:

2001:   32

2002:   31

2003:   35

2004:   33

2005:   33

2006:   43

2007:   50

2008:   54

2009:   67

2010:   68

2011:   72

2012:   70

2013:   99

2014: 108

2015: 110

2016: 110

2017: 113

2018: 111

2019: 108I dag er Tønder fodslaw en en solid forening, der samler mellem 30 og 50 medlemmer til træningsture hver 14. dag.


Vi laver forskellige længder på vore træningsture, således at de der ikke ønsker at gå de 8 - 10 km. har mulighed for en kortere tur på 5 - 6 km.


Sådan skrev pressen:


Fodslaw er trådt

ud på vejen


Bestyrelsen for ny forening på plads, cg de første arrangementer er klar.


AF STIG EEG SYLVEST


TØNDER: Den nye motions-og marchforening iTønder"Tønder Fodslaw" har nu konstitueret sig.

Formand blev Arthur Boyschau, mens Walther Petersen er valgt til næstformand.

Gitte Wolf blev kasserer og Inger Halwas sekretær.

Desuden sidder Aase Pedersen i bestyrelsen.


Formålet med den nye forening er at give tilbud om hyggelige vandreture ibyen og på egnen.

Tønder Fodslaw bliver medlem af Dansk Motions Forbund og Fodslaw,ligesom der eiableres en assosieringsaftale med Tønder og Omegns FirmasPort.


Der planlægges træningsture hver 14. dag i ulige uger med start onsdag den 22. april. Der bliver

start klokken 19 på Skibbroen i Tønder, og der fortsættes onsdag den 6.maj.


Optakten bliver ture i Tønder og på A-diget, mens tredie tur starter på parkeringspladsen ved

Schackenborg Slot den 18. maj.


Turene er mellem fem og 10 kilometer.


Sæsonens store arrangement bliver Tøndermarchen søndag den 20.september.